Mielenrauhaa tietosuojatyöhön

Tietosuoja luotettavasti, kattavasti ja helppokäyttöisesti yhdellä ratkaisulla.

GDPRdesk ohjaa tietosuojavastaavaa viranomaisvaatimusten viidakossa

Ratkaisu kokoaa tietosuojaselvitysten tulokset, dokumentaation ja ohjeistukset yhteen paikkaan ja helposti hyödynnettävään muotoon.

Henkilötietoja sisältävien rekisterien ja järjestelmien tietosuojatilanteen arviointi käytettävissä aina ajantasaisena.

Tietosuojatyön arkeen kuuluvien toimenpiteiden hoitaminen keskitetysti. Automaattiset hälytykset varmistavat että kriittiset toimenpiteet tehdään ajoissa.

GDPRdesk

Ratkaisu tuntui sopivan saumattomasti yhteen aiemmin tehdyn selvitystyön kanssa ja mahdollistavan laadukkaan jatkotyöskentelyn GDPR:n vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi ja seuraamiseksi.

Sami Närvänen
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Erityisherkän henkilötiedon käsittelijänä meille on tärkeää, että pystymme hoitamaan tietosuojatyön tehokkaasti ja laadukkaasti. GDPRdesk tarjoaa tähän hyvät työvälineet.

Jarmo Kareisto
Ammattiliitto PRO

GDPRdesk tuntui oikealle valinnalle juuri niihin tietosuojatarpeisiin joita yritimme ratkaista. Voimme dokumentoida kaiken tekemämme tietosuojatyön yhteen järjestelmään useiden exceleiden sijaan. Järjestelmän avulla tiedämme myös missä tilassa tietosuojamme on juuri tällä hetkellä.

Pekka Ylinikkilä
IPP – Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

GDPR:n astuessa voimaan totesimme, että ilman hallintatyökalua emme tule toimeen. Valituksi tuli GDPRdesk Premium, joka tuntui kaikkein sopivimmalta meille. Ulkoasu ja asettelu on selkeä ja johdonmukainen. Tuotteen voi personoida itselle sopivammaksi. SoulCore on jo tehnyt järjestelmätoimituksia ammattiliittoympäristössä, mikä on selkeä etu.

Ari Pöyry
CIO, Teollisuusliitto

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Edellä mainitut velvoitteet voidaan täyttää vain koko organisaation henkilötietojen käsittelyn kattavalla ohjelmalla. Hinta- ja soveltuvuusvertailujen perusteella soveltuvin ohjelma tarpeeseemme on GDPRdesk.

Sami Káven
Tietosuojavastaava, Someron kaupunki

Tarvitsimme selkeän työkalun, jolla hallita rekisterien ja niihin liittyvien järjestelmien tietoja. Päädyimme GDPRdeskiin sen ominaisuuksien, kilpailukykyisen hinnan ja saamiemme suositusten ansiosta. Koemme, että varsinkin GDPRdeskin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia havainnollistava ja kartoittava kysymystietokanta on suureksi avuksi osoitusvelvollisuutta täyttäessä.

Markus Pakkala
Tietohallintosuunnittelija, Pirkanmaan pelastuslaitos

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä tarvitsimme hyvän, helppokäyttöisen ja selkeän työkalun tietosuojatyön hoitamiseen. Kartoitimme muutamia työkaluja ja päädyimme suositusten kautta kokeilemaan GDPRdeskiä. Koekäytön jälkeen totesimme tämän työkalun täyttävän kaikki ne vaatimukset, joita hyvä tietosuojatyö meiltä vaatii.

Kari Koskelvuo
Tampereen Vesi


Palvelualojen ammattiliitto PAM

Yksi työkalu – tietosuoja hallussa

GDPRdesk on tehokas apuväline tietosuojakäytäntöjen suunnitteluun, tilanteen arviointiin, toimenpidehallintaan ja riskien hallintaan. Ratkaisu on suunniteltu EU:n tietosuoja-asetuksen tietosuojavaatimukset huomioiden.

Suomenkielinen laadukas vaatimuskanta

Saat Tietosuoja-asetuksen artikloista johdetut suomenkieliset järjestelmä- ja rekisterivaatimukset käyttöösi. Vaatimukset on kuvattu mahdollisimman käyttäjälähtöisesti ilman viranomaisen käyttämää kapulakieltä. Voit dokumentoida vastaavuudet vaatimuksiin helposti ja tehokkaasti.

Haluan lisätietoja Kokeile ilmaiseksi Tilaa GDPRdesk

GDPRdesk sujuvasti käyttöön! Koulutus- ja asiantuntijapalvelumme käyttöönoton tueksi. Lue lisää

Hoida organisaation tietosuojavelvoitteet tehokkaasti

Helppo käyttää

Hoida organisaation tietosuojavelvoitteet tehokkaasti

Viranomaisvaatimusten arviointi rekisteri- ja järjestelmäkohtaisesti

Pyyntö- ja poikkeamakäsittely määrämuotoisesti

Auditointien hallinta ja korjaavien toimenpiteiden suorittaminen

Tietosuojatyöhön liittyvien vastuiden jalkauttaminen hallitusti organisaatioon

Ohjeet, käytännöt ja muu tietosuojaan liittyvä dokumentaatio keskitetysti

Tietosuojan ajantasainen tilannekuva yhdellä silmäyksellä

Kattava raportointi sekä sisäiseen käyttöön, että viranomaisraportointiin

Tietosuojariskien ennakointi ajoissa

Tervetuloa kumppaniksemme

Myymme GDPRdesk-ratkaisuamme myös kumppaniemme kautta.

Autatko asiakkaitasi konsultoimalla heille hyviä tietosuojakäytäntöjä? Tietosuojatyöhön tarvitaan monesti ulkopuolista tukea ja osaamista. Yhteistyössä pystymme palvelemaan asiakkaitanne tehokkaammin ja laadukkaammin.

Jos olet kiinnostunut konsultointi- tai jälleenmyynti yhteistyöstä, ota yhteyttä!

Haluan lisätietoja

Suosittelemamme kumppanit:

facilor