Palvelumme käyttöönoton tueksi

Koulutuspaketti GDPRdesk-tuotteen käyttöönoton tueksi

Etäkoulutuksena järjestettävä käytännönläheinen kaksivaiheinen valmennus sujuvan käyttöönoton tueksi. Koulutus käsittää kaksi koulutuskertaa kestoltaan kumpikin noin 2 tuntia:

• Koulutuskerta 1: Käyttöönottovalmennus, joka pidetään heti käytön alkaessa. Koulutus painottuu sovelluksen käytön tavoitteisiin, erilaisiin käyttömahdollisuuksiin ja sovelluksen ominaisuuksien maksimaaliseen hyödyntämiseen.
• Koulutuskerta 2: Kertaus ja soveltava valmennus, joka kannattaa ajoittaa 2 - 3 viikkoa sovelluksen varsinaisen käyttöönoton jälkeen. Koulutus painottuu käytöstä saatuihin kokemuksiin ja esiin nousseisiin käytännön kysymyksiin. Tarvittaessa kerrataan sovelluksen ominaisuuksia ja käytännön käyttötilanteita.

Koulutus sisältää koulutusmateriaalin, joka toimii samalla myös käyttöoppaana.

Osallistujien suositeltava lukumäärä on 1 – 3 osallistujaa.

Koulutuspaketin hinta: 1 850 € (alv 0%)

GDPR-konsultointi

EU-tietosuoja-asetuksen vaatimusten yrityskohtaiseen toteuttamiseen liittyvä henkilökohtainen asiantuntijapalvelu.

Pyydä tarjous!