GDPR-palvelut

Mikäli kaipaat sparrausta tietosuoja-asioiden hoitamiseen, älä epäröi etsiä apua. Lakipykälien tulkinta ja sen suhteuttaminen omaan toimintaan voi syödä sisäisiä resursseja valtavasti, jolloin turvallisinta ja kunstannustehokkainta voi olla luotettavan tahon apu tietosuojatyössä. Me tarjoamme palvelut, jolla takaamme mielenrauhasi säilymisen viranomaisvaatimusten viidakossa.

 

Konsultaatio

Tarvitsetko konsultaatiota tietosuojaan liittyvissä asioissa? Tietosuoja-asiantuntijamme auttavat mielellään kartoittamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tietosuojatyötäsi GDPR-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Vaikutustenarviointi

Tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi (DPIA - Data Protection Impact Assessment) SoulCoren asiantuntijan vetämänä.

Vaikutustenarvioinnissa varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyä tehdään asiaan kuuluvasti, ja että käsittelyyn liittyvät riskit on huomioitu työssä asiaan kuuluvalla tavalla. Työ koostuu:

 • Taustaselvityksistä saatavilla olevien materiaalien pohjalta
 • Asiantuntijavetoisista työpajoista, joissa täsmennetään vaikutuksenarviointiin tarvittavat tiedot mukaan lukien riskikartoitus valitun kohdealueen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä
 • Loppuraportin laadinnasta.

Vaikutustenarvioinnin kohdealue voi olla yksi tai useampia tietojärjestelmiä, henkilörekistereitä tai henkilötietojen käsittelyyn liittyviä prosesseja. Projektin kustannukset riippuvat valitun kohdealueen laajuudesta.

Onko epäselvää tarvitsetteko vaikutustenarviointia? Tarvittaessa teemme ensin vaikutustenarvioinnin tarvekartoituksen, jossa varmistetaan, tarvitseeko asiakkaan toteuttaa vaikutustenarviointia lainkaan.

Työpajat

Toteutamme työpajat aina asiakkaan tarpeen mukaisella teemalla, joita voivat olla esimerkiksi:

 • Tietosuojahankkeen tilannetarkastus
 • Tietoinventaario
 • Riskianalyysi
 • Rekisteröidyn pyynnöt -prosessi
 • Henkilötietojen turvallinen käsittely

Tietosuojakoulutukset

Käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen koulutus suunnattuna esimerkiksi:

 • Tietosuojahankkeen vastuuhenkilöille (asetuksen taustat, tietosuojahankkeen läpivienti)
 • Henkilötietojen käsittelijöille (asetuksen perusteet, käsittelijöiden roolit)

GDPRdesk käyttöönottokoulutus

Etäkoulutuksena järjestettävä, käytännönläheinen valmennus GDPRdeskin sujuvan käyttöönoton tueksi. Koulutus sisältää materiaalin, joka toimii samalla GDPRdeskin käyttöoppaana.

Koulutuksen sisältö (kesto 2 tuntia)

 • Käytön alkaessa
 • GDPRdeskin käytön tavoitteet
 • Eri käyttömahdollisuudet
 • Sovelluksen ominaisuudet

Perttu Marttila

Tuotepäällikkö

perttu.marttila@soulcore.fi
+358 (0)50 587 3825