Facilorin GDPR-koulutukset nyt osana SoulCoren tarjoamaa

03.12.2019#Uutiset

SoulCore on aloittanut yhteistyön Facilorin kanssa tarjoamalla GDPR-asiantuntijapalveluita organisaatioiden tarpeisiin. ”Yhteistyömme vahvistaa tarjoamaamme tietosuojaan liittyvissä konsultointi- ja koulutuspalveluissa. Tämä antaa meille SaaS-palvelutarjoajana mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin ydinosaamiseemme ja GDPRdeskin kehittämiseen” kertoo GDPRdeskin tuotepäällikkö Perttu Marttila.

”Palveluiden lähtökohtana on aina käytännönläheisyys ja selkeys ilman juridista kapulakieltä”, kertoo Facilorin omistaja sekä koulutusten järjestäjä Matti Vepsäläinen. ”Tavoitteena on kasvattaa perusymmärrystä siitä, mitä merkitystä tietosuojalla on ja mistä tietosuoja-asetuksessa on kyse. Tämän jälkeen siirrymme teoriasta käytäntöön: mitä tehdään, mitä kannattaa priorisoida ja mitä vaiheita projekti sisältää”, Vepsäläinen jatkaa.

Tietosuojakoulutukset asiakastarpeen mukaan

Facilorin tarjontaan kuuluvat ohjatut työpajat, tietosuojakoulutukset sekä verkkokoulutuspaketit. ”Työpajat toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan valituilla teemoilla, joita voivat olla esimerkiksi tietosuojahankkeen tilannetarkastus, tietoinventaario, riskianalyysi, rekisteröidyn pyynnöt –prosessit tai henkilötietojen turvallisen käsittelyn ohjeet”, kertoo Vepsäläinen.

Niin ikään tietosuojakoulutukset räätälöidään asiakkaan tarpeen ja kohderyhmän mukaan. ”Esimerkiksi tietosuojahankkeen vastuuhenkilöiden koulutuksessa käydään läpi asetuksen taustaa ja vaikutuksia henkilötietojen käsittelylle sekä kuinka tietosuojahanke viedään läpi. Henkilötietojen käsittelijöille suunnatussa koulutuksessa tutustutaan asetuksen perusteisiin ja määritellään jokaisen käsittelijän oma rooli henkilötietojen turvallisessa käsittelyssä”, Vepsäläinen selvittää. ”Kaikissa koulutuksissa käytetään apuna case-esimerkkejä, joiden avulla koulutuksesta saadaan käytännönläheinen ja osallistujia aktivoiva”.

Matti Vepsäläinen on kokenut tietosuojatyön asiantuntija: ”Olen toiminut HR-järjestelmätoimittajana vuodesta 2000 lähtien sekä ollut tekemisissä henkilötietojen käsittelyn kanssa myös myynnin ja asiakaspalvelun tiimoilta. Omaan kenttäkokemukseeni perustuen vahvuuteni on GDPR-osaamisen käytäntöön vienti organisaation työprosessit huomioiden. Ei siis tehdä GDPR:stä hankalaa, vaan kartoitetaan tilanne, vaihtoehdot ja ratkaisut tilanteen mukaan. Tähän myös asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä”, Vepsäläinen päättää.

Lisätietoja:

Perttu Marttila (050 5873825) / GDPRdesk
Matti Vepsäläinen (0400 733915) / Facilor

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Tutustu asiantuntijapalveluihimme täältä.